Neptun Scene

Styret 2023

Styret i BluesInVest for 2023 består av:

Laila Solholt, leder
Hans Nedrum, kasserer

Styremedlemmer:

Daniel Olsen
Arne-Kristian Schjelderup
Lise Eide
Roger Åhlander
Tommy Nilsen
Jonny Kleivan
Arvid Rune Nesmoen
Marita Rehnlund
Olav Elstad

Vara:
Charnsawad Wongsanao